Client
Universitat Rovira i Virgili
SRCiT Servei de Recursos Científics i Tècnics (URV).
Creació i disseny d'aplicació gràfica per a la promoció de les diferents àreas. Àrea de química, de biològia i de microscopia.